ΜΕ ΠΟΙΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ

Ο Γιάννης Κραβαρίτης είναι συμβεβλημένος φυσικοθεραπευτής με τους παρακάτω οργανισμούς:

  • Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

    Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

  • Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

    Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας