ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται είτε στο χώρο των φυσικοθεραπευτικών πράξεων, είτε στο χώρο της θεραπευτικής άσκησης. Η θεραπεία είναι ατομική, ο χώρος χρησιμοποιείται αποκλειστικά από έναν ασθενή με τη συνεχή επίβλεψη του φυσικοθεραπευτή.

Ακολουθουνται κανόνες και οδηγίες σύγχρονων πρωτοκόλλων αποκατάστασης και τηρείται ιστορικό και ενημερωμένη καρτέλα κάθε ασθενή.

Στο χώρο θεραπευτικής άσκησης εκτελούνται τα προγράμματα άσκησης που αφορούν στη βελτίωση / αποκατάσταση της ισορροπίας, δύναμης και λειτουργικότητας του ασθενή. Γίνεται χρήση όλων των μηχανημάτων και των οργάνων άσκησης για την ενδυνάμωση των άκρων και του κορμού, για την επανεκπαίδευση της ισορροπίας και τη βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας.

Στο χώρο των φυσικοθεραπευτικών πράξεων εφαρμόζονται τα μηχανικά μέσα θεραπείας για την αύξηση ή μείωση της θερμοκρασίας του σώματος, τη λύση του μυικού σπασμού και την ανακούφιση απο τον πόνο. Πάντα υπό την επίβλεψη του φυσικοθεραπευτή.